Ziemeļvidzemes internātpamatskola.

   Ziemeļvidzemes internātpamatskola tiek veidota kā jaunas sūtības skola, apvienojot divas ar izglītības kvalitāti un pieredzi bagātas speciālās internātpamatskolas. Ziemeļvidzemes internātpamatskolas īpašā misija - īstenot pasākumu kompleksu, kas novērš bērnu, skolēnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām izolēšanos no pārējās sabiedrības, piedāvājot secīgus pirmsskolas izglītības, sākumskolas un pamatizglītības posmus, profesionālo ievirzi un, skolu absolvējot - nodarbinātības iespējas pašvaldības sociālajā uzņēmumā. Skola pilnībā nodrošinās izpratni par audzēkņu specifiskajām vajadzībām, vienlaikus īstenojot sociālās aizsardzības pasākumus, izglītojošo un uzraugošo funkciju, nodrošinot pāreju uz tādu darbības modeli, kur uzsvars tiek likts uz personas ar invaliditāti tiesībām uz patstāvīgu dzīvi un aktīvu līdzdalību sabiedriskajos procesos.

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .