Gaismas internātpamatskola

 Izglītības iestādes attīstības mērķis: Veicināt skolēnu individuālo dotumu efektīvāku pilnveidi un maksimālu garīgās attīstības traucējumu kompensāciju, lai nodrošinātu iespējami pilnvērtīgākas personības izglītības turpināšanu un atbilstoši savām spējām un attīstības līmenim apgūtu profesionālās darba iemaņas un spēju patstāvīgi integrēties sabiedrībā.

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .