Tilžas internātpamatskola.

Skola atrodas Tilžos , Balvu novads. Skoliņā mācas bāreņi, bez vecāku gādības palikušie bērni un bērni ar trūcīgās ģimenes statusu .  Atbilstoši profesionālo tālākizglītības programmu prasībām aprīkoti mājturības kabineti gan zēniem, gan meitenēm.Skolā notiek interesanti ārpusstundu pasākumi („ Skolotāju diena”, „ Dziedi vai dejo ar skolotāju”. „ Lāčplēša diena”, „ Ziemassvētku pasākumi”, „ Jauniešu dienas” u.c.) un iespēja nodarboties vairāk kā desmit interešu izglītības pulciņos (datorpulciņš, mājsaimniecības pulciņi, sporta un deju pulciņi, zīmēšanas un floristikas pulciņi, meditācijas pulciņš, skolas avīze u.c.);

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .