Galerija

Sveķu internātpamatskola nodrošina speciālo pamatizglītību un profesionālo izglītību 1. - 3. arodkursa, izglītojamiem ar dažādiem intelektuālās attīstības traucējumiem. Skola atrodas Aduliena,Jaungulbenes pagasts,Gulbenes novads. Skolas pamatuzdevums ir radīt vidi un visus nosacījumus personības attīstībai un sociālā darba adaptācijai bērniem ar speciālām vajadzībām

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .