Kā ziedot?

Lai ziedotu Latvijas Bērnu bāreņu fondam, lūdzu, izmantojiet kādu no ziedojuma kontiem, veicot pārskaitījumu savu iespēju robežās. 

Kā arī pastāv iespēja izmantot mūsu ziedojumu tālruni.

Ziedojot izdari labu darbu, un saņem pretī bērnu radītos mākslas darbus.

Kā pateicību par ziedojumu saņem bērnu radītos mākslas darbus. Visa projektā iegūtā nauda tiks izmantota aktuālāko labdarības projektu īstenošanai. Visus darbiņus iespējams saņemt pie mums birojā Zemitānu ielā 2b, vai varam arī izsūtīt caur pastu vai jebkuru citu pakomātu. Ziedot vari uz jebkuru mūsu ziedojuma kontu, mērķī norādot darbiņa piešķirto nosaukumu. Atraksti uz zane@lbbf.lv, lai varam vienoties kā saņemsi sevis izvēlēto darbiņu. Darbiņus meklē šeit.

Ziedojumu konti:

Latvijas Bērnu bāreņu fonds
Reģistrācijas Nr.: 40008020151

AS Citadele banka
Konts : LV62PARX0000575211011
Kods : PARXLV22CIT

AS SEB Banka
Konts : LV08UNLA0050013300571
Kods : UNLALV2X


Ziedojumu tālrunis

9 000 66 88 

(maksa par zvanu 1,42 €)

Saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu:
 • ziedojums ir manta vai finanšu līdzekļi, kurus persona (ziedotājs) bez atlīdzības, pamatojoties uz savstarpēju vienošanos, nodod sabiedriskā labuma organizācijai tās statūtos, satversmē vai nolikumā norādīto mērķu sasniegšanai un kuriem var piemērot nodokļu atvieglojumus;
 • personas, kuras ziedo sabiedriskā labuma organizācijai, ir tiesīgas saņemt likumos noteiktos nodokļu atvieglojumus, izņemot gadījumus, kad tās atsauc savu ziedojumu;
 • sabiedriskā labuma organizācijai nodotā manta vai finanšu līdzekļi nav uzskatāmi par ziedojumu tādā apjomā, kādā sabiedriskā labuma organizācijai ir noteikts pretpienākums veikt darbības, kurām ir atlīdzības raksturs;
 • ziedojumu nedrīkst izlietot, lai segtu zaudējumus, kuri radušies sabiedriskā labuma organizācijas saimnieciskās darbības rezultātā.

Pamatojoties uz piešķirto sabiedriskā labuma organizācijas statusu, nevalstiskās organizācijas var piesaistīt ziedotājus:

 • juridiskās personas, kuras ir tiesīgas izmantot Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma (12.pants) noteiktās nodokļu atlaides – rezidentiem un pastāvīgajām pārstāvniecībām nodokli var samazināt trīs dažādos veidos. Ziedotājs var izvēlēties tikai vienu no šādiem atvieglojumiem un to piemērot visā pārskata gadā:

  1) neiekļaut ar nodokli apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā 5 % apmērā no iepriekšējā pārskata gada peļņas pēc aprēķinātajiem nodokļiem;
  2) neiekļaut ar nodokli apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā 2 % no iepriekšējā pārskata gadā kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, no kuras veiktas VSAOI;
  3) samazināt aprēķināto UIN no dividendēm par 75 % no ziedotās summas, bet nepārsniedzot 20% no aprēķinātā UIN no dividendēm. Izvēloties 3.veidu - ziedojumu summa nesamazina ar nodokli apliekamo bāzi, bet gan UIN no dividendēm;
   
 • fiziskās personas, kuras ir tiesīgas izmantot likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktās nodokļu atlaides – fiziskas personas apliekamā ienākuma samazinājums par ziedotajām summām nevar pārsniegt 20 % no gūtā apliekamā ienākuma.


No sirds pateicamies visiem par atbalstu un prieku, ko sniedzat
bērniem bāreņiem, bērniem ar īpašām vajadzībām un bērniem no maznodrošinātajām ģimenēm!
Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .