"CEĻŠ PIE SEVIS"

 
Sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem ar uzvedības traucējumiem un saskarsmes grūtībām.
 
Pakalpojums tiek īstenots Latvijas Bērnu bāreņu fonda ģimeņu atbalsta centrā, Brīvības gatvē 401.
 
Pakalpojuma  mērķis:
 
Izveidot un nodrošināt bērniem ar saskarsmes un iekļaušanās grūtībām un viņu ģimenēm psihosociālu atbalstu.  Maksimāli samazināt, un iespējams ar laiku pat izslēgt, iekļaušanās un saskarsmes grūtības bērnu dārzā un sākumskolā, kā arī veicināt ģimenes izpratni par bērna vajadzībām. 
 
Ar kādām saskarsmes grūtībām  un uzvedības problēmām saskaras bērns:
·         Agresija;
·         Dusmu lēkmes;
·         Protests;
·         Noteikumu neievērošana ( mājas, skola, apkārtējā vide)
·         Neveido kontaktu ar vienaudžiem, grūti iegūt draugus;
·         Ieņem opozicionāra stāju;
·         Nav iemaņas konfliktu risināšanā
·         Un citi.

Pakalpojuma mērķa grupa:


10 bērni vecumā no 4-6 gadiem un viņu piesaistes personas un 10 bērni vecumā no 7-9 gadiem un viņu piesaistes personas.
Paredzētās aktivitātes / pakalpojumi:
Bērnu atlase programmai, sociālā darbinieka konsultācijas, ģimenes atbalsta pakalpojums, speciālistu konsultācijas pēc nepieciešamības (ģimenes psihoterapeita, ergoterapeita, neirologa, speciālā pedagoga u.c.), radošas saskarsmes nodarbības, t.sk. bērnam kopā ar vecāku, ekskursijas kopā ar vecākiem,  starpinstitucionālā sadarbība, ģimeņu nometne.


Paredzamie rezultāti:


• Uzlabosies bērnu aprūpes kvalitāte ģimenē, kurās ir konstatēti bērna aprūpes riski, t.sk. mazināsies vardarbības risks,
• Uzlabosies bērnu sociālās iekļaušanās spējas bērnudārzā un skolā,
 • Ģimenei ar sociālo iemaņu trūkumu bērnu aprūpē būs iespēja saņemt savlaicīgu atbalstu tuvāk dzīvesvietai,
 • Vairojot izpratni par bērna vajadzības pēc atbalsta/uzmanības ģimenē, uzlabosies attiecības tajā, kā arī uzlabosies prasmes konfliktu situāciju risināšanā.


Pakalpojuma izmaksas:


·  Patlaban sociālās rehabilitācijas pakalpojums tiek nodrošināts Rīgas domes Labklājības departamenta piešķirtā finansējuma ietvaros un tiek īstenots sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu. Tādēļ,lai Rīgas pašvaldībā deklarētais bērns un viņa piesaistes persona var pakalpojumu saņemt par brīvu, nepieciešams vērsties Rīgas Sociālā dienestā pēc nosūtījuma pakalpojuma saņemšanai.


Lai iegūtu plašāku informāciju par pakalpojumu vai pieteikties uz individuālo konsultāciju pie pakalpojumā iesaistītajiem speciālistiem, lūgums vērsties Latvijas Bērnu bāreņu fondā, tālrunis: 23112112, e-pasts: cels@lbbf.lv. 

Projekta struktūrshēma: