"CEĻS PIE SEVIS" 

Šī projekta mērķis ir izveidot un nodrošināt bērniem ar saskarsmes un iekļaušanās grūtībām un viņu ģimenēm psihosociālu atbalstu. Maksimāli samazināt, un iespējams ar laiku pat izslēgt, iekļaušanās un saskarsmes grūtības bērnu dārzā un sākumskolā, kā arī veicināt ģimenes izpratni par bērna vajadzībām.

          

Psihosociālā atbalsta sniegšanā tiek izmantots:

kopienas radošās pieejas modelis (orientēts uz bērnu un vecāku sociālām un uzvedības izmaiņām), un ģimenes sistemātiskā pieeja (pamatā ir koncepts, ka ģimene kā sistēma ir vienots veselums, kur funkcionalitāti nosaka sistēmas procesi un attiecības starp ģimenes locekļiem. Ģimeni tāpat kā jebkuru sistēmu var ietekmēt un mainīt, izmantojot atbilstošus iejaukšanās veidus), tādējādi veicinot un uzlabojot saskarsmi ģimenē un samazina konflikta situācijas bērnudārzā, skolā un ģimenē.

Nepieciešamās nodarbības, konsultācijas un seminārus vadīt jau ir pieaicināti un piekrituši tādi profesionāli speciālisti kā:

•      Gunārs Trimda – ārsts, bernu/ pieaugušo psihiatrs, ģimenes terapeits. Specializējas uz uzvedības, emociju traucējumiem, vardarbībā cietušajiem, adaptācijas un mācīšanās traucējumiem.

•      Ineta Kona – psiholoģe, mākslasterapeite. Palīdz rast iespēju saņemt palīdzību emocionālā komforta atgūšanai, kontrolēt savu uzvedību tādā mērā, lai spētu objektīvi realizēt savas intelektuālās spējas.

•      Baiba Vanaga – sertificēts skaņu terapeits, kas specializējas uz individuālajām sesijām, kas ietver gan kontakta, gan bezkontakta metodes. Skaņas vibrācija dziedina, kristalizē, attīra un harmonizē.

•      Sofija semjonova – klīniskais psihologs, vada noarbības bērniem, palīdz mazināt trauksmes izjūtu un  māca tiem regulēt savas emocijas. Konkrētāk – sociālā adoptācija (bērniem ar autiska spektra traucējumiem, hiperaktivitāti, samazināto sociālo intelektu).

*Projekta attīstības procesā vai, ja radīsies tāda nepieciešamība, var tikt piesaistīti arī citi konkrētas sfēras speciālisti.

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .