"CEĻŠ PIE SEVIS" 
Mērķis: 
Izveidot un nodrošināt bērniem ar saskarsmes un iekļaušanās grūtībām un viņu ģimenēm psihosociālu atbalstu. • Maksimāli samazināt, un iespējams ar laiku pat izslēgt, iekļaušanās un saskarsmes grūtības bērnu dārzā un sākumskolā, kā arī veicināt ģimenes izpratni par bērna vajadzībām. 

Mērķa grupa:

10 bērni vecumā no 4-6 gadiem un viņu piesaistes personas un 10 bērni vecumā no 7-9 gadiem un viņu piesaistes personas.

Paredzētās aktivitātes / pakalpojumi:

1. bērnu atlase programmai, 2. sociālā darbinieka konsultācijas, 3. psihologa konsultācijas, 4. atbalsta ģimenes pakalpojums, 5. speciālistu konsultācijas pēc nepieciešamības (psihoterapeita, bērnu psihiatra, neirologa, speciālā pedagoga u.c.), 6. radošas saskarsmes nodarbības, t.sk. bērnam kopā ar vecāku 7. ekskursijas kopā ar vecākiem, 8. starpinstitucionālā sadarbība 9. ģimeņu nometne 

Nodarbības, konsultācijas un seminārus vadīs profesionāli speciālisti:

Gunārs Trimda – ārsts, bērnu/ pieaugušo psihiatrs, ģimenes terapeits. Specializējas uz uzvedības, emociju traucējumiem, vardarbībā cietušajiem, adaptācijas un mācīšanās traucējumiem. 

Antra Ločmele – psiholoģe, mākslas terapeite. Palīdz rast iespēju saņemt palīdzību emocionālā komforta atgūšanai, kontrolēt savu uzvedību tādā mērā, lai spētu objektīvi realizēt savas intelektuālās spējas. 

Baiba Vanaga – sertificēts skaņu terapeits, kas specializējas uz individuālajām sesijām, kuras ietver gan kontakta, gan bezkontakta metodes. Skaņas vibrācija dziedina, kristalizē, attīra un harmonizē.

Inna Kolosovska- sociālais darbinieks.

 Oļesja Danfelde – centra vadītāja un sociālais darbinieks, vada nodarbības bērniem, palīdz mazināt trauksmes izjūtu un māca tiem regulēt savas emocijas. Centra attīstības procesā, ja radīsies tāda nepieciešamība, var tikt piesaistīti arī citi konkrētas nozares speciālisti.

Paredzamie rezultāti:

• Uzlabosies bērnu aprūpes kvalitāte ģimenē, kurās ir konstatēti bērna aprūpes riski, t.sk. mazināsies vardarbības risks, • Uzlabosies bērnu sociālās iekļaušanās spējas bērnudārzā un skolā, • Ģimenei ar sociālo iemaņu trūkumu bērnu aprūpē būs iespēja saņemt savlaicīgu atbalstu tuvāk dzīvesvietai, • Vairojot izpratni par bērna vajadzības pēc atbalsta/uzmanības ģimenē, uzlabosies attiecības tajā, kā arī uzlabosies prasmes konfliktu situāciju risināšanā.


Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .