AKTUĀLIE PROJEKTI


VASARAS NOMETNE 2018

Latvijas Bērnu bāreņu fonda vasara nav iedomājama bez "Sporta un atpūtas nometnes", kas šogad tiks rīkota jau 24. gadu pēc kārtas. Šī nometne ir iespēja bērniem bāreņiem, bērniem ar īpašām vajadzībām un bērniem no sociāli mazaizsargātām ģimenēm izbaudīt vienu krāsainu, notikumiem un aktivitātēm bagātu nedēļu, kuras laikā tiek daudz piedzīvots, sajusts, redzēts, izgatavots, izzināts un iegūts. Šogad nometnē, kas notiks no 23 .jūlija līdz 28. jūlijam, piedalīsies 25 bērni un jaunieši no Ziemeļvidzemes un Sveķu speciālajām internātpamatskolām.

Diennakts nometnes laikā ir ieplānotas dažādas un daudzpusīgas aktivitātes, kas ir šīs nometnes pievienotā vērtība. Jo no sirds vēlamies, lai šie bērni, kas nāk no dažādām vidēm ar ierobežotām iespējām, nometnes noslēgumā mājup aizbauc ar pozitīvu lādiņu uzlādēti, ar daudz plašāku skatījumu uz dzīvi un uz visu to, ko tā var piedāvāt, ja tiecas uz savu sapņu piepildījumu.

Nometnes programmā šovasar ir paredzētas sportiskas aktivitātes (atrakciju parks „Tarzāns”, futbola spēle ar Futbola Federācijas tiesnesi, sportiska pēcpusdiena jūras krastā,supošanas nodarbība ar Kasparu Zlidni, Ghetto Games florbola spēle), izzinoši un radoši pasākumi („Skrīveru saldumi” saldumu darbnīca, Minhauzena muzejs, Pēterbaznīcas skatu tornis, radošās darbnīcas, maizes klaipa cepšana Brīvdabas muzejā, mentoru lekcijas), izklaidējoši un relaksējoši pasākumi (akvaparka un baseina apmeklējums, brauciens ar kuģīti pa Daugavu, „Avārijas Brigādes” izklaides parks)  Noslēguma vakarā bērniem noorganizēsim atvadu pasākumu ar dāvanām, saldumiem, svētku vakariņām, mūziķa un burvju mākslinieka priekšnesumu, kā arī dejām DJ pavadībā.

Lai viss izdotos kā iecerēts, un bērni no speciālajām internātskolām varētu pavadīt aizraujošu nedēļu, nepieciešamā summa nometnes organizēšanai ir 8337.00 Eur, līdz ar to vēršamies pie Jums ar lūgumu – sniegt finansiālu atbalstu, uzņēmuma iespēju robežās.Terapeitiskās spēļu istabas.

Latvijas Bērnu bāreņu fonds ir 23 gadus pastāvoša labdarības organizācija. Tās paspārnē ir 13 speciālās internātskolas*, lielākoties Latgales un Vidzemes reģionos. Internātskolās dzīvo un mācās dažāda vecuma bērni un jaunieši ar dažādu pakāpju garīgās attīstības un kustību traucējumiem. To vidū ir bāreņi un bērni no sociāli mazaizsargātām ģimenēm.

Pieredze liecina, ka, palīdzot bērniem ar garīgās veselības traucējumiem, ir būtiski veicināt viņu attīstību tam atbilstošā vidē. Mūsu mērķis ir izveidot katrā speciālajā internātskolā īpaši aprīkotu “Terapeitisko spēļu istabu”, kas sadalīta 4  aktivitāšu stūros.

Katrs no stūriem pilda savu terapeitisko funkciju:

Izziņas un spēļu stūris ietvers attīstošās rotaļlietas un mācību materiālus, kas uzlabo uztveres spējas, trenē uzmanību un atmiņu, rosina domāšanu, attīsta runas iemaņas, kā arī vingrina sīko motoriku. Tam ir  liela nozīme arī gados vecāku bērnu ar smagu garīgo atpalicību apmācībā.

Sajūtu stūris būs iekārtots ar ārējās sajūtas/maņas stimulējošiem materiāliem. Tie palīdzēs bērniem labāk iepazīt savas sajūtas, tādējādi, īpaši palīdzot attīstīties uztverei un pārējiem izziņas procesiem.

Radošais stūris rosinās bērnus izmantot dažādos materiālus vizuāli radošajām izpausmēm, ar kuru palīdzību ir iespējams komunicēt arī gadījumā, ja bērniem ir grūtības izteikties verbāli.

Relaksācijas stūris būs vieta, kur bērni varēs nomierināties, atpūsties un ieklausīties nomierinošās skaņās, klusumā vai sevī pašā, lai atgūtos no apkārtējās vides satraucošajiem stimuliem.

Pateicoties atbalstītājiem LBBF  jau ir izveidotas  4  “Vēlēties spēlēties” projekta terapeitiskās istabas – speciālajā internātpamatskolā Antūžos,  speciālajā internātpamatskolā Aleksandrovā, Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā un Ziemeļvidzemes speciālajā internātpamatskolā. Tapšanas procesā šobrīd ir telpa Palsmanes speciālajā internātpamatskolā.

Tomēr saprotam, ka šāda paliekoša, vērtīga un pedagogu darbu atvieglojoša dāvana būtu nepieciešama arī pārējo, mūsu atbalstīto,  speciālo internātskolu bērniem.

 Terapeitiskās istabas vidējās izmaksas katrai skolai: 4960,00 EUR

Terapeitisko istabu kopējās izmaksas: 64 480,00 EUR

 

Lai spētu ar mūsu ieceri iepazīstināt plašāku cilvēku loku, esam uzrunājuši Latvijā zināmus un iemīļotus mūziķus - Guntaru Raču, Sergeju Jēgeru, Lauri Reiniku, Normundu Rutuli, Zigfrīdu Muktupāvelu, Mārtiņu Ruski, Aiju Andrejevu, Antru Stafecku un Lieni Šomasi. Mūziķi ir piekrituši atbalstīt projektu, radot un ierakstot speciāli šim projektam veltītu mūzikas albumu. CD ierakstos piedalīsies arī LBBF fonda vadītājs Kaspars Markševics . Ar mūzikas albuma palīdzību ceram piesaistīt papildus finanšu līdzekļus atlikušo istabu iekārtošanai.

 *Fonda atbalstītās speciālās internātskolas: Antūžu speciālā internātpamatskola, Tilžas internātpamatskola, Aleksandrovas speciālā internātskola, Raudas internātpamatskola, Ziemeļvidzemes internātpamatskola, Baltinavas Kristīgā internātpamatskola, Gaujienas speciālā internātskola, Katvaru speciālā internātpamatskola, Ezersalas speciālā internātpamatskola, Sveķu speciālā internātpamatskola, Palsmanes speciālā internātpamatskola, Gaismas internātpamatskola, Rīgas 4. speciālā internātpamatskola.

ĪPAŠĀ SADAĻA PAR PROJEKTU 

Atver sirdi labiem darbiem un ziedo, lai bērni ar īpašām vajadzībām

varētu spēlēties sev piemērotā vidē!

VĒLOS ZIEDOT

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .