AKTUĀLIE PROJEKTI


ZIEMASSVĒTKI 2017

Mūsdienās, kad dzīves ritms ir kļuvis tik straujš un piesātināts, Ziemassvētki ir tas laiks, kad varam mazliet apstāties un sajust šo svētku maģiju un sūtību. Tas ir laiks, kad jo īpaši vēlamies vairot labsirdību, sirds siltumu, prieku un mīlestību gan sevī, gan līdzcilvēkos.

Arī šajos Ziemassvētkos rīkojam labdarības akciju, kuras ietvaros tiek piesaistīti līdzekļi, lai varētu uz Latvijas tālāko novadu bāreņu aprūpes iestādēm un speciālajām internātpamatskolām aizvest šo svētku burvību, sirds siltumu, smaidu, un, protams, dāvanas, ko tik ļoti gaida bērni. Mūsu paspārnē ir vairāk kā 1200 bērni - bērni bāreņi, bērni ar īpašām vajadzībām un kustību traucējumiem, un bērni, kas nāk no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm.

Esam iecerējuši katrai speciālajai mācību iestādei dāvāt rotaļlietas un spēles bērnu attīstībai un brīvā laika pavadīšanai, saldumu paciņu katram bērnam, kā arī iepriecināt ar īpašu Ziemassvētku noskaņas koncertu. Speciālās internātskolas, ko sveiksim svētkos - Ziemeļvidzemes, Baltinavas Kristīgā, Sveķu, Tilžas, Palsmanes, Aleksandrovas, Antūžu, Ezersalas, Katvaru, Raudas, Gaujienas, Gaismas, Pelču un Rīgas 4. internātskola. Tāpat arī apdāvināsim Bērzpils un Rīgas trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērnus.

 

Lai veiksmīgi realizētu šo Ziemassvētku labdarības akciju, nepieciešamā summa ir 9 980,00 EUR (dāvanas, saldumu paciņas, koncerti). Ticam, ka kopīgiem spēkiem varam darīt gaišāku šo svētku laiku!Terapeitiskās spēļu istabas.

Latvijas Bērnu bāreņu fonds ir 23 gadus pastāvoša labdarības organizācija. Tās paspārnē ir 13 speciālās internātskolas*, lielākoties Latgales un Vidzemes reģionos. Internātskolās dzīvo un mācās dažāda vecuma bērni un jaunieši ar dažādu pakāpju garīgās attīstības un kustību traucējumiem. To vidū ir bāreņi un bērni no sociāli mazaizsargātām ģimenēm.

Pieredze liecina, ka, palīdzot bērniem ar garīgās veselības traucējumiem, ir būtiski veicināt viņu attīstību tam atbilstošā vidē. Mūsu mērķis ir izveidot katrā speciālajā internātskolā īpaši aprīkotu “Terapeitisko spēļu istabu”, kas sadalīta 4  aktivitāšu stūros.

Katrs no stūriem pilda savu terapeitisko funkciju:

Izziņas un spēļu stūris ietvers attīstošās rotaļlietas un mācību materiālus, kas uzlabo uztveres spējas, trenē uzmanību un atmiņu, rosina domāšanu, attīsta runas iemaņas, kā arī vingrina sīko motoriku. Tam ir  liela nozīme arī gados vecāku bērnu ar smagu garīgo atpalicību apmācībā.

Sajūtu stūris būs iekārtots ar ārējās sajūtas/maņas stimulējošiem materiāliem. Tie palīdzēs bērniem labāk iepazīt savas sajūtas, tādējādi, īpaši palīdzot attīstīties uztverei un pārējiem izziņas procesiem.

Radošais stūris rosinās bērnus izmantot dažādos materiālus vizuāli radošajām izpausmēm, ar kuru palīdzību ir iespējams komunicēt arī gadījumā, ja bērniem ir grūtības izteikties verbāli.

Relaksācijas stūris būs vieta, kur bērni varēs nomierināties, atpūsties un ieklausīties nomierinošās skaņās, klusumā vai sevī pašā, lai atgūtos no apkārtējās vides satraucošajiem stimuliem.

Pateicoties atbalstītājiem LBBF  jau ir izveidotas  4  “Vēlēties spēlēties” projekta terapeitiskās istabas – speciālajā internātpamatskolā Antūžos,  speciālajā internātpamatskolā Aleksandrovā, Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā un Ziemeļvidzemes speciālajā internātpamatskolā. Tapšanas procesā šobrīd ir telpa Palsmanes speciālajā internātpamatskolā.

Tomēr saprotam, ka šāda paliekoša, vērtīga un pedagogu darbu atvieglojoša dāvana būtu nepieciešama arī pārējo, mūsu atbalstīto,  speciālo internātskolu bērniem.

 Terapeitiskās istabas vidējās izmaksas katrai skolai: 4960,00 EUR

Terapeitisko istabu kopējās izmaksas: 64 480,00 EUR

 

Lai spētu ar mūsu ieceri iepazīstināt plašāku cilvēku loku, esam uzrunājuši Latvijā zināmus un iemīļotus mūziķus - Guntaru Raču, Sergeju Jēgeru, Lauri Reiniku, Normundu Rutuli, Zigfrīdu Muktupāvelu, Mārtiņu Ruski, Aiju Andrejevu, Antru Stafecku un Lieni Šomasi. Mūziķi ir piekrituši atbalstīt projektu, radot un ierakstot speciāli šim projektam veltītu mūzikas albumu. CD ierakstos piedalīsies arī LBBF fonda vadītājs Kaspars Markševics . Ar mūzikas albuma palīdzību ceram piesaistīt papildus finanšu līdzekļus atlikušo istabu iekārtošanai.

 *Fonda atbalstītās speciālās internātskolas: Antūžu speciālā internātpamatskola, Tilžas internātpamatskola, Aleksandrovas speciālā internātskola, Raudas internātpamatskola, Ziemeļvidzemes internātpamatskola, Baltinavas Kristīgā internātpamatskola, Gaujienas speciālā internātskola, Katvaru speciālā internātpamatskola, Ezersalas speciālā internātpamatskola, Sveķu speciālā internātpamatskola, Palsmanes speciālā internātpamatskola, Gaismas internātpamatskola, Rīgas 4. speciālā internātpamatskola.

ĪPAŠĀ SADAĻA PAR PROJEKTU 

Atver sirdi labiem darbiem un ziedo, lai bērni ar īpašām vajadzībām

varētu spēlēties sev piemērotā vidē!

VĒLOS ZIEDOT

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .