AKTUĀLIE PROJEKTI


Sporta un atpūtas nometne 2017

Latvijas Bērnu bāreņu fonda vasara nav iedomājama bez "Sporta un atpūtas nometnes", kas šogad tiks rīkota jau 23. gadu pēc kārtas. Šī nometne ir iespēja bērniem bāreņiem, bērniem ar īpašām vajadzībām un bērniem no sociāli mazaizsargātām ģimenēm izbaudīt vienu krāsainu, notikumiem un aktivitātēm bagātu nedēļu, kuras laikā tiek daudz piedzīvots, sajusts, redzēts, izgatavots, izzināts un iegūts. Šogad nometnē, kas notiks no 24 .jūlija līdz 30. jūlijam, piedalīsies 25 bērni un jaunieši no Aleksandrovas un Antūžu speciālajām internātpamatskolām.

Nometnes laikā ir ieplānotas dažādas un daudzpusīgas aktivitātes, kas ir šīs nometnes pievienotā vērtība. Jo no sirds vēlamies, lai šie bērni, kas nāk no dažādām vidēm ar ierobežotām iespējām, nometnes noslēgumā mājup aizbrauc ar pozitīvu lādiņu uzlādēti, ar daudz plašāku skatījumu uz dzīvi un uz visu to, ko tā var piedāvāt, ja tiecas uz savu sapņu piepildījumu.

Nometnes programmā šovasar ir paredzēts baseina "Aqua Dream" apmeklējums, kas dos gan patīkamu un vajadzīgu tonusu ķermenim, gan iespēju relaksēties, papildus ūdens prieki tiks baudīti arī "Līvu akvaparkā", kā arī supošanas nodarbībā. Stallī "Maijrozes" bērniem būs iespēja sēdēt zirga mugurā , kā arī iepazīties ar reitterapijas pamatiem. Sportiskā un fiziskā gara uzturēšanai esam iecerējuši apmeklēt piedzīvojumu parku "Tarzāns", kartingus "Ātruma cilts", kā arī izspēlēt futbola draudzības spēli, kuru tiesās Latvijas Futbola Federācijas tiesnesis. Izzinošo aktivitāšu daļā iekļausim maizes ceptuves "Lāči" apmeklējumu, Rīgas Sv. Pētera baznīcu, Minhauzena muzeju un Cosmos Ilūziju muzeju! Mazliet elpu atvilksim kino "Citadele" un uz kuģīša "Jelgava", vērojot skaisto Rīgas panorāmu. Sajust dažādību mācīsimies baskāju takā "Valguma pasaulē". Dabas skaistumu vērosim un sajutīsim jūras krastā saulrietā. Netiek aizmirsts arī par radošo stūrīti - tur ar bērniem darbosies profesionāla radošā pedagoģe, kas mācīs bērniem ar savām rociņām izveidot gan neparastas, gan arī ļoti noderīgas lietas. Noslēguma vakarā bērniem noorganizēsim atvadu pasākumu ar dāvanām, saldumiem, svētku vakariņām, mūziķa un burvju mākslinieka priekšnesumu, kā arī dejām DJ pavadībā.

Lai spētu piepildīt šo bērnu vasaras sapni - nometni, kopsummā plānotie nepieciešamie līdzekļi ir 8 833.60 EUR.  Katrs mūsu solis ir tuvāk mērķa īstenošanai! Terapeitiskās spēļu istabas.

Latvijas Bērnu bāreņu fonds ir 23 gadus pastāvoša labdarības organizācija. Tās paspārnē ir 13 speciālās internātskolas*, lielākoties Latgales un Vidzemes reģionos. Internātskolās dzīvo un mācās dažāda vecuma bērni un jaunieši ar dažādu pakāpju garīgās attīstības un kustību traucējumiem. To vidū ir bāreņi un bērni no sociāli mazaizsargātām ģimenēm.

Pieredze liecina, ka, palīdzot bērniem ar garīgās veselības traucējumiem, ir būtiski veicināt viņu attīstību tam atbilstošā vidē. Mūsu mērķis ir izveidot katrā speciālajā internātskolā īpaši aprīkotu “Terapeitisko spēļu istabu”, kas sadalīta 4  aktivitāšu stūros.

Katrs no stūriem pilda savu terapeitisko funkciju:

Izziņas un spēļu stūris ietvers attīstošās rotaļlietas un mācību materiālus, kas uzlabo uztveres spējas, trenē uzmanību un atmiņu, rosina domāšanu, attīsta runas iemaņas, kā arī vingrina sīko motoriku. Tam ir  liela nozīme arī gados vecāku bērnu ar smagu garīgo atpalicību apmācībā.

Sajūtu stūris būs iekārtots ar ārējās sajūtas/maņas stimulējošiem materiāliem. Tie palīdzēs bērniem labāk iepazīt savas sajūtas, tādējādi, īpaši palīdzot attīstīties uztverei un pārējiem izziņas procesiem.

Radošais stūris rosinās bērnus izmantot dažādos materiālus vizuāli radošajām izpausmēm, ar kuru palīdzību ir iespējams komunicēt arī gadījumā, ja bērniem ir grūtības izteikties verbāli.

Relaksācijas stūris būs vieta, kur bērni varēs nomierināties, atpūsties un ieklausīties nomierinošās skaņās, klusumā vai sevī pašā, lai atgūtos noapkārtējās vides satraucošajiem stimuliem.

Pateicoties atbalstītājiem LBBF ir jau saņēmis ziedojumus 13 800,00 EUR apmērā. Par šiem ziedojumiem veidojam trīs “Vēlēties spēlēties” projekta terapeitiskās istabas – speciālajā internātpamatskolā Antūžos (pabeigta),  speciālajā internātpamatskolā Aleksandrovā, kā arī Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā (tapšanas procesā).

Tomēr saprotam, ka šāda paliekoša, vērtīga un pedagogu darbu atvieglojoša dāvana būtu nepieciešama arī pārējo 10 speciālo internātskolu bērniem.

 Terapeitiskās istabas vidējās izmaksas katrai skolai: 4960,00 EUR

Terapeitisko istabu kopējās izmaksas: 64 480,00 EUR

 

Lai spētu ar mūsu ieceri iepazīstināt plašāku cilvēku loku, esam uzrunājuši Latvijā zināmus un iemīļotus mūziķus - Guntaru Raču, Sergeju Jēgeru, Lauri Reiniku, Normundu Rutuli, Zigfrīdu Muktupāvelu, Mārtiņu Ruski, Aiju Andrejevu, Antru Stafecku un Lieni Šomasi. Mūziķi ir piekrituši atbalstīt projektu, radot un ierakstot speciāli šim projektam veltītu mūzikas albumu. CD ierakstos piedalīsies arī LBBF fonda vadītājs Kaspars Markševics un bērni ar īpašām vajadzībām no Latgales un Vidzemes reģionu speciālajām internātskolām. Ar mūzikas albuma palīdzību ceram piesaistīt papildus finanšu līdzekļus atlikušo istabu iekārtošanai.

 *Fonda atbalstītās speciālās internātskolas: Antūžu speciālā internātpamatskola, Tilžas internātpamatskola, Aleksandrovas speciālā internātskola, Raudas internātpamatskola, Ziemeļvidzemes internātpamatskola, Baltinavas Kristīgā internātpamatskola, Gaujienas speciālā internātskola, Katvaru speciālā internātpamatskola, Ezersalas speciālā internātpamatskola, Sveķu speciālā internātpamatskola, Palsmanes speciālā internātpamatskola, Gaismas internātpamatskola, Rīgas 4. speciālā internātpamatskola.

ĪPAŠĀ SADAĻA PAR PROJEKTU 

Atver sirdi labiem darbiem un ziedo, lai bērni ar īpašām vajadzībām

varētu spēlēties sev piemērotā vidē!

VĒLOS ZIEDOT


INTERNĀTPAMATSKOLU BOULINGA LĪGA 2017

Ir sācies jauns gads ar jauniem sapņiem, mērķiem un cerībām. Tomēr ir tradīcijas, kas nemainās, jo ir pierādījušas sevi kā tik vērtīgas, lai tās būtu vērts atkārtot ik gadu. Tāpēc Latvijas Bērnu bāreņu fonds jau 7. gadu pēc kārtas rīko boulinga līgu, kurā bērniem bāreņiem, bērniem no sociāli mazaizsargātām ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām vai kustību traucējumiem ir iespēja pierādīt savas prasmes sportā, uzlabot savu fizisko veselību, kā arī iekļauties sabiedriskajā dzīvē.

Rīkojot boulinga spēles līgas, esam pārliecinājušies par to, cik noderīgi šādus pasākumus ir pieredzēt bāreņiem un bērniem ar īpašām vajadzībām vai kustību traucējumiem, kuri dzīvo nomaļākās Latvijas vietās. Spēles laikā bērni gan nodarbojas ar sportu, gan atpūšas. Šāda pieredze dažādo bērnu ikdienu, kā arī  attīsta jaunas prasmes, rodot veselīgu sacensības garu un vēlmi daudzpusīgāk pilnveidoties. Boulingu var spēlēt plašs bērnu loks, neskatoties uz atsevišķu grupu kustību traucējumiem. Tāpat, tas ķermenim sniedz veselīgu slodzi un palīdz trenēt koordinācijas spējas.

Šogad līgā piedalīsies 80 audzēkņi no Palsmanes, Gaismas, Antūžu un Baltinavas Kristīgās internātpamatskolās. Sacensības ilgs 4 mēnešus, reizi mēnesī tiekoties atpūtas kompleksā „Fantasy Park”. Līgas atklāšana – 2017. gada 21.febrārī, noslēgums – 23.maijs, apbalvošana – maijā. Esam iecerējuši bērniem sacensību dienās nodrošināt siltas brokastis un pusdienas, kā arī parūpēties par dažādiem gardumiem un mazām veicināšanas balvām spēles laikā. Uzvarētāji – 8 bērni (2 no katras skolas) – finālā saņems īpašu pārsteiguma balvu - planšetdatoru, kas būs lielisks palīgs arī mācību procesā. Kā arī tiks rīkots īpašs noslēguma pasākums ar svētku maltīti, kura laikā svinīgi pasniegs galvenās balvas. 

 Ņemot vērā mūsu labvēļu atsaucību, lai veiksmīgi realizētu visu iecerēto līgas organizēšanā, atlikusī nepieciešamā summa ir 4 120.00 EUR. Līdz ar to būsim priecīgi par sniegto atbalstu un palīdzību līgas organizēšanā. 

 


VĒLOS ZIEDOTVeidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .