2018. gada projekti

  •   Spēļu - sajūtu istabas izveide. Janvāris - plāna izpildei.

Pilnīgi jauns projekts LBBF vēsturē. Apciemojot speciālās skoliņas, katru reizi arvien vairāk saprotam, ka šāda telpa ir nepieciešama bērniem, kuriem ir vidēji un smagi garīgās attīstības traucējumi. Paredzēts šo telpu iekārtot gan ar dažādām attīstošajām rotaļlietām, kas trenē arī sīko motoriku un līdz ar to arī runas motoriku, gan ar stimulu materiāliem, kas veicinātu uztveres attīstību, gan ar materiāliem radošajām izpausmēm. Nepieciešamas arī attiecīgas mēbeles - galdi, krēsli, plauktiņi mācību materiāliem. Ņemot vērā ierobežotos skolu budžetus, un mācību materiālu augstās izmaksas, pašu spēkiem iekārtot šādu telpu ir ļoti sarežģīti. Pateicoties līdzcilvēku atbalstam 2016. gadā varējām šādu telpu iekārtot Antūžu internātpamatskolā un Ziemeļvidzemes internātpamatskolā. 2017. gada sākumā darbi norit pie vēl 2 telpu iekārtošanas - Aleksandrovas internātpamatskolā un Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā. Vairāk info šeit. 

  •   "Internātpamatskolu boulinga līga".   Februāris - maijs.

Tradīcija jau 7 gadus. Šogad startē 80 bērni no speciālajām skolām - Antūžu, Baltinavas Kristīgā, Palsmanes un Gaismas internātpamatskolas. Diviem finālistiem no katras skolas sarūpēsim kādu īpašu pārsteiguma balvu.

Boulings ir lieliska iespēja šiem bērniem socializēties, justies kā pilntiesīgam sabiedrības loceklim, ļauj atklāt un attīstīt savas spējas, neskatoties uz dažādiem fiziskās vai garīgās attīstības traucējumiem, vai ikdienas sociālajiem apstākļiem. Vairāk info šeit.

  •    Lieldienu pasākumi, koncerti. Marta beigas.

Ik gadu dodamies izbraukumos pie mūsu skoliņu audzēkņiem, aizvedot dāvanas, saldumus un "Lieldienu zaķi" kāda mākslinieka izskatā. Izsniedzam pārtikas un saldumu paciņas Rīgas un Bērzpils trūcīgajām ģimenēm ar bērniem.

  •    Izlaidumu laiks. Maija vidus - jūnija vidus.

Katru gadu apzinām topošos absolventus un, ar sponsoru palīdzību, sarūpējam "pūriņus" ar turpmākājā sadzīvē nepieciešamām lietām - segu, apģērbu, apaviem, higiēnas pecēm, kosmētiku. Sveicam audzēkņus un pedagogus ar koncertu.

  •    "Sporta un atpūtas nometne". Jūlija beigas - augusta sākums.

Katru vasaru tiek plānotas 3 nometnes maiņas, katrā maiņā pa 30 bērniem. Nometne ilgst nedēļu,ar nakšņošanu,  ir slēgta tipa, ar nodarbībām ārpus telpām un telpās.

Nometnes mērķis ir sniegt bērniem ar īpašām vajadzībām, bāreņiem un bērniem no sociāli neaizsargātām grupām daudzpusīgu aktivitāšu kopumu. Tas ietver fiziskās un rehabilitācijas aktivitātes, izzinošus pasākumus, praktiskās nodarbības, gan arī izklaidējošus pasākumus. Īpašo bērnu priekšstats par pasauli paplašinās to iepazīstot ar vērošanu, mācīšanos, atkārtošanu. Tādēļ jo rūpīgāk piedomājam par nometnes aktivitāšu pievienoto vērtību. Kā arī īpaši nozīmīga ir šo bērnu integrācija mūsdienu sabiedrībā.

  •   Skolas programma. Augusta vidus - oktobris

Tiek sakopota informācija par bērnu skaitu jaunajā mācību gadā. Meklējam atbalstītājus, ar kuru palīdzību varam palīdzēt speciālajām internātskolām ar kancelejas precēm, dažādām saimniecības precēm, skolas somām, apģērbu. Palīdzam piepildīt skolas somas arī Rīgas un Bērzpils trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērniem. Ja nepieciešams, meklējam iespējas palīdzēt uzlabot skolu telpu stāvokli.

  •      Ziemassvētku laiks. Oktobris - decembris.

Šis ir gada saspringtākais laiks, jo apciemojam pilnīgi visas skoliņas, sagatavojam dāvaniņu un saldumu paciņu pilnīgi katram bērnam. Tiek sniegts koncerts, kas bērniem vienmēr ir īpašs notikums. Kā arī bērni ir ārkārtīgi priecīgi, ka var parādīt savus sagatavotos priekšnesumus.


ZIEDOT

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .