ikgadējie projekti fondā

  •   Spēļu - sajūtu istabas izveide. Janvāris - plāna izpildei.

 Apciemojot speciālās skoliņas, katru reizi arvien vairāk saprotam, ka terapijas telpa ir nepieciešama bērniem, kuriem ir vidēji un smagi garīgās attīstības traucējumi. Paredzēts  telpu iekārtot gan ar dažādām attīstošajām rotaļlietām, kas trenē arī sīko motoriku un līdz ar to arī runas motoriku, gan ar stimulu materiāliem, kas veicinātu uztveres attīstību, gan ar materiāliem radošajām izpausmēm. Nepieciešamas arī attiecīgas mēbeles - galdi, krēsli, plauktiņi mācību materiāliem. Ņemot vērā ierobežotos skolu budžetus, un mācību materiālu augstās izmaksas, pašu spēkiem iekārtot šādu telpu ir ļoti sarežģīti. Pateicoties līdzcilvēku atbalstam 2016. gadā varējām šādu telpu iekārtot Antūžu internātpamatskolā un Ziemeļvidzemes internātpamatskolā. 2017. gada sākumā darbi norit pie vēl 2 telpu iekārtošanas - Aleksandrovas internātpamatskolā un Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā. 2018.gadā- Palsmanes internātpamatskolā un 2019.gadā tiks uzsākta telpu izveidošana Gaujienas internātpamatskolā. 

  •    Lieldienu pasākumi, koncerti. Marta beigas.

Ik gadu dodamies izbraukumos pie mūsu skoliņu audzēkņiem, aizvedot dāvanas, saldumus un "Lieldienu zaķi" kāda mākslinieka izskatā. Izsniedzam pārtikas un saldumu paciņas Rīgas un Bērzpils trūcīgajām ģimenēm ar bērniem.

  •    Izlaidumu laiks. Maija vidus - jūnija vidus.

Katru gadu apzinām topošos absolventus un, ar sponsoru palīdzību, sarūpējam "pūriņus" ar turpmākājā sadzīvē nepieciešamām lietām - segu, apģērbu, apaviem, higiēnas pecēm, kosmētiku. Sveicam audzēkņus un pedagogus ar koncertu.

  •    Sporta un atpūtas nometne. Jūlija beigas - augusta sākums.

Katru vasaru tiek plānotas  nometne. Nometne ilgst nedēļu,ar nakšņošanu,  ir slēgta tipa, ar nodarbībām ārpus telpām un telpās.

Nometnes mērķis ir sniegt bērniem ar īpašām vajadzībām, bāreņiem un bērniem no sociāli neaizsargātām grupām daudzpusīgu aktivitāšu kopumu. Tas ietver fiziskās un rehabilitācijas aktivitātes, izzinošus pasākumus, praktiskās nodarbības, gan arī izklaidējošus pasākumus. Īpašo bērnu priekšstats par pasauli paplašinās to iepazīstot ar vērošanu, mācīšanos, atkārtošanu. Tādēļ jo rūpīgāk piedomājam par nometnes aktivitāšu pievienoto vērtību. Kā arī īpaši nozīmīga ir šo bērnu integrācija mūsdienu sabiedrībā.

  •   Skolas programma. Augusta vidus - oktobris

Tiek sakopota informācija par bērnu skaitu jaunajā mācību gadā. Meklējam atbalstītājus, ar kuru palīdzību varam palīdzēt speciālajām internātskolām ar kancelejas precēm, dažādām saimniecības precēm, skolas somām, apģērbu. Palīdzam piepildīt skolas somas arī Rīgas un Bērzpils trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērniem. Ja nepieciešams, meklējam iespējas palīdzēt uzlabot skolu telpu stāvokli.

  •      Ziemassvētku laiks. Oktobris - decembris.

Šis ir gada saspringtākais laiks, jo apciemojam pilnīgi visas skoliņas, sagatavojam dāvaniņu un saldumu paciņu pilnīgi katram bērnam. Tiek sniegts koncerts, kas bērniem vienmēr ir īpašs notikums. Kā arī bērni ir ārkārtīgi priecīgi, ka var parādīt savus sagatavotos priekšnesumus.

  • 2019.gadā esam uzsākuši projektu "CEĻŠ PIE SEVIS", kurš tiek iekārtots Brīvības gatvē 401, Juglā.

Šī projekta mērķis ir izveidot un nodrošināt bērniem ar saskarsmes un iekļaušanās grūtībām un viņu ģimenēm psihosociālu atbalstu. Maksimāli samazināt, un,  iespējams ar laiku pat izslēgt, iekļaušanās un saskarsmes grūtības, piem. bērnu dārzā un sākumskolā, kā arī veicināt ģimenes izpratni par bērna vajadzībām.

          

Psihosociālā atbalsta sniegšanā tiek izmantots

kopienas radošās pieejas modelis (orientēts uz bērnu un vecāku sociālām un uzvedības izmaiņām), un ģimenes sistemātiskā pieeja (pamatā ir koncepts, ka ģimene kā sistēma ir vienots veselums, kur funkcionalitāti nosaka sistēmas procesi un attiecības starp ģimenes locekļiem. Ģimeni tāpat kā jebkuru sistēmu var ietekmēt un mainīt, izmantojot atbilstošus iejaukšanās veidus), tādējādi veicinot un uzlabojot saskarsmi ģimenē un samazina konflikta situācijas bērnudārzā, skolā un ģimenē.

Nepieciešamās nodarbības, konsultācijas un seminārus vadīt jau ir pieaicināti un piekrituši tādi profesionāli speciālisti kā:

•      Gunārs Trimda – ārsts, bernu/ pieaugušo psihiatrs, ģimenes terapeits. Specializējas uz uzvedības, emociju traucējumiem, vardarbībā cietušajiem, adaptācijas un mācīšanās traucējumiem.

•      Ineta Kona – psiholoģe, mākslasterapeite. Palīdz rast iespēju saņemt palīdzību emocionālā komforta atgūšanai, kontrolēt savu uzvedību tādā mērā, lai spētu objektīvi realizēt savas intelektuālās spējas.

•      Baiba Vanaga – sertificēts skaņu terapeits, kas specializējas uz individuālajām sesijām, kas ietver gan kontakta, gan bezkontakta metodes. Skaņas vibrācija dziedina, kristalizē, attīra un harmonizē.

•      Sofija Semjonova – klīniskais psihologs, vada noarbības bērniem, palīdz mazināt trauksmes izjūtu un  māca tiem regulēt savas emocijas. Konkrētāk – sociālā adoptācija (bērniem ar autiska spektra traucējumiem, hiperaktivitāti, samazināto sociālo intelektu).

*Projekta attīstības procesā vai, ja radīsies tāda nepieciešamība, var tikt piesaistīti arī citi konkrētas sfēras speciālisti.


ZIEDOT

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .