Latvijas Bērnu bāreņu fonds
       Atver sirdi labiem darbiem!
 

LBBF ir sabiedriskā labuma organizācija, ( pārbaudīt ) kas ar aizrautību un neizsīkstošu sparu darbojas jau kopš 1994. gada 26. janvāra. Mūsu prioritāte ir bērni ar īpašām vajadzībām, bērni bāreņi un sociāli mazaizsargāto ģimeņu bērni. Pašreiz mums ir vairāk kā 1400 rūpju bērnu. Gadu gaitā esam ņēmuši savā paspārnē 13 speciālās internātpamatskolas, lielākoties Latvijas tālākajos novados, kurās mācās bērni ar dažādu pakāpju garīgās attīstības traucējumiem, to vidū bērni invalīdi, bāreņi un bērni no trūcīgām ģimenēm.
Skoliņas, ko atbalstam: Antūžu speciālā internātpamatskola, Tilžas internātpamatskola, Aleksandrovas speciālā internātskola, Raudas internātpamatskola, Ziemeļvidzemes internātpamatskola, Baltinavas Kristīgā internātpamatskola, Gaujienas speciālā internātskola, Katvaru speciālā internātpamatskola, Ezersalas speciālā internātpamatskola, Sveķu speciālā internātpamatskola, Palsmanes speciālā internātpamatskola, Gaismas internātpamatskola, Rīgas 4. speciālā internātpamatskola. Sadarbojamies ar Bērzpils ģimeņu atbalsta fondu. Sniedzam atbalstu arī maznodrošinātajām un daudzbērnu ģimenēm.

Visa gada garumā, ar sponsoru palīdzību, sniedzam atbalstu gan ar kancelejas, saimniecības, pārtikas un higiēnas precēm, gan ar apģērbu, apaviem un remontmateriāliem. Ņemot vērā skolas ierobežotos budžetus, palīdzam arī ar finansējumu skolām, kurām nepieciešami remontdarbi un labiekārtošana. Kā arī veiksmīgi esam palīdzējuši sagādāt speciālos ratiņkrēslus smagi slimiem bērniem.
Tālāko novadu speciālās apmācību iestādes un bērni nereti tiek aizmirsti un to vajadzības pastumtas maliņā, tādēļ, iespēju robežās, piesaistot atbalstītājus, atsaucamies uz visiem skoliņu lūgumiem, kā arī darām visu, kas ir mūsu spēkos, lai padarītu šo bērnu dzīvi krāsaināku.


 Atver

labiem darbiem!

Kā ziedotājs uzņēmums ir tiesīgs saņemt nodokļu atlaides 85% apmērā, jo fondam ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss (LR FM Lēmums Nr. 186).
 


 

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .