Latvijas Bērnu bāreņu fonds
       Atver sirdi labiem darbiem!
 

Kopā ar atbalstītājiem kopš 1994.GADA! 

Mūsu prioritāte ir bērni ar īpašajām vajadzībām un sociāli mazaizsargāto ģimeņu bērni.

LBBF (Latvijas Bērnu Bāreņu Fonds) ir sabiedriskā labuma organizācija, kas darbojas kopš 1994. gada 26. janvāra. Pateicoties jau ciešai un ilggadējai sadarbībai, kā arī turpinot piesaistīt arvien jaunus atbalstītājus, iespēju robežās esam spējīgi sniegt palīdzību un atbalstu, un darīt visu, lai padarītu katra mūsu aizgādībā esošā bērna dzīvi krāsaināku un nākotni gaišāku. Gadu gaitā esam ņēmuši savā paspārnē speciālās internātpamatskolas, kurās mācās bērni ar dažādu pakāpju garīgās attīstības traucējumiem, to vidū bērni invalīdi, bāreņi un bērni nosociāli mazaizsargātām ģimenēm, pārsvarā no Latvijas tālākajiem novadiem – Antūžu, Aleksandrovas, Gaujienas, Limbažu novada speciālā pamatskola, Ezersalas, Sveķu ,Raudas, Ziemeļvidzemes, Smiltenes novada speciālā pamatskola un Viduskurzemes pamatskola- attīstības centra.  Sniedzam atbalstu arī maznodrošinātām ģimenēm.


Palīdzam un gādājam par bērniem un sociāli maznodrošinātām ģimenēm, jo ticam, „Kamēr vien mīlestība pret līdzcilvēkiem nepiepildīs pasauli, kamēr vien milzīgo cilvēku masu nepiepildīs atbildība par citu labklājību, sociālais taisnīgums netiks sasniegts.”(H. Kellere)

 Atver

labiem darbiem! 

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .